spacer

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Het lidmaatschap bij Shi-Han kun je schriftelijk of per e-mail opzeggen bij de penningmeester, André Nieuwenhout. Je bent dan per einde van het lopende seizoen uitgeschreven als lid. We verzoeken je om de opzegging ook mondeling bij de judoleraar aan te geven.

Het opzeggen van het lidmaatschap bij de Judo Bond Nederland (JBN) dien je zelf te doen volgens het onderstaande verhaal:

"Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf (of indien minderjarig door de ouders/verzorgers) voor 15 november van het lopende jaar schriftelijk te worden doorgegeven aan het bondsbureau van de JBN zodat het lidmaatschap 1 januari daaropvolgend beëindigd wordt. (Postbus 7012, 3430 JA Nieuwegein)".


Dit is tevens te vinden op de website van de JBN (nieuw venster).

decoration
Home
Nieuws
Judo
Aikibudo
Over Shi-Han
Veelgestelde Vragen
Fotoalbums
Links
Contact
Zoeken
decoration
Shi-Han Vereniging voor Judo en Aikibudo te Leidschendam-Voorburg
Email: info@shi-han.nl
©Copyrights