spacer

Tarieven

Bij Shi-Han gelden de volgende jaartarieven:

  • Peuterjudo € 110,00
  • Voor leden tot en met 15 jaar € 160,00
  • Voor leden vanaf 16 jaar € 200,00

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus voorafgaande aan het seizoen. Voorbeeld: een judoka/aikibudoka die op 7 augustus zestien jaar wordt, valt in de contributiecategorie tot en met 15 jaar.

Een seizoen loopt ongeveer gelijk met de schoolzomervakantie. Start seizoen na de zomervakantie: eind augustus/begin september. Einde seizoen voor de zomdervakantie: eind juni/begin juli.

Betaling

Shi-Han verstuurt geen acceptgiro maar kondigt de contributie aan via:

  1. De jaarlijkse contributiebrief (wordt per email verzonden voor de start van het seizoen of wordt nagezonden/uitgedeeld)
  2. De eerste nieuwsbrief van het seizoen (wordt per email verzonden of is te vinden op de website)
  3. De website

We verzoeken je de contributie per jaar te voldoen. Dit ontlast onze administratie enorm, zodat we ons volledig kunnen richten op de budolessen. Gelieve het bedrag over te maken op IBAN NL35INGB0004498444 t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. "Contributie seizoen 2017/2018", het lidnummer en de naam van de judoka/aikibudoka.

Lidnummer onbekend of kwijt? Stuur dan een bericht naar penningmeester@shi-han.nl. Het lidnummer komt dan snel naar je toe.

De jaarcontributie verwachten wij te ontvangen voor 1 september 2017.
Bij instroom gedurende het seizoen verwachten wij de betaling binnen 1 maand na ingang van het lidmaatschap.

Mocht het in één keer voldoen van de contributie op bezwaren stuiten, dan valt er altijd wat te regelen. Met vragen over de contributie of de betaling kun je terecht bij onze penningmeester via penningmeester@shi-han.nl of via de judoleraar. De penningmeester zal dan contact met je opnemen.

Korting Ooievaarspas

Shi-Han doet mee met de regeling Ooievaarspas 'kinderen doen mee'.

Voor kinderen tot 18 jaar levert dat een korting op van 100% met een maximum van € 330,00 per jaar. Dit maximum geldt voor één (sport)organisatie. Als bij een andere organisatie reeds 100% korting is geclaimd, dan is de korting bij Shi-Han 50% met een maximum van € 150,00 per jaar.
Voor personen vanaf 18 jaar is de korting 50% met een maximum van € 165,00 per jaar.

Om korting te ontvangen dient de Ooievaarspas ingeleverd te worden bij Shi-Han, zodat wij de korting digitaal kunnen registreren bij de gemeente.
Hiervoor hebben wij van de gemeente een paslezer beschikbaar gekregen om de pas te scannen.

Hoe krijg je korting?

  • Lever de Ooievaarspas zo snel mogelijk in bij je leraar
  • Je leraar zorgt ervoor dat de pas bij de penningmeester terechtkomt, om te scannen
  • De eerstvolgende les krijg je de pas weer terug van de leraar. Dat betekent dat je de pas een week niet in je bezit hebt. Houd daar rekening mee!
  • Je krijgt bericht van Shi-Han wat de korting op de contributie is geworden.

De gemeente is strikt in het aan Shi-Han vergoeden van de korting.
Ook wij moeten dus streng zijn: Geen (geldige) pas betekent geen korting.

Voor inhoudelijke vragen over (de geldigheid van) de Ooievaarspas verwijzen wij je graag naar: http://www.ooievaarspas

Vragen?
Vragen over contributie, betalingen en korting Ooievaarspas? Niet mee wachten!

De ervaring leert dat vragen die met geld te maken hebben tot het laatst bewaard worden.
Vaak blijkt pas tijdens een telefoontje van de penningmeester dat
- het openstaande bedrag onjuist is
- een gespreide betaling is gewenst
- of dat er recht is op een korting wegens de Ooievaarspas.

Wij denken graag mee. Een probleem of onduidelijkheid kan alleen pas worden opgelost als wij deze (tijdig) te horen krijgen. Wacht dus niet, stel je vraag zo snel mogelijk!

decoration
Home
Nieuws
Judo
Aikibudo
Over Shi-Han
Veelgestelde Vragen
Fotoalbums
Links
Contact
Zoeken
decoration
Shi-Han Vereniging voor Judo en Aikibudo te Leidschendam-Voorburg
Email: info@shi-han.nl
©Copyrights